17.4.7 Åldringsmaska och åldringspanel

Det ska finnas åldringsmaska och åldringspanel eller likvärdig anordning i burar och ryssjor i alla fiskhus.