17.4.6 Genomlysning av krabbor

Vid krabbfiske ska du genomlysa krabborna till sjöss. Krabbor som inte är välmatade ska släppas tillbaka i havet oskadda. Krabbklofiske, det vill säga att bara klorna landas medan resten av djuret kastas tillbaka, får inte KRAV-certifieras.