17.4.4 Vittjande av garn och krok

Du ska dra garn och krokar så ofta att fisken aldrig blir sittande mer än 24 timmar i garnet/på kroken. KRAV kan besluta om särskilda restriktioner i fråga om vissa certifierade fisken. Vid otjänlig väderlek får du vänta tills vädret medger vittjande utan risk.