17.4.3 Användning av agn

Om du använder agn vid bur- eller krokfiske ska det komma från hållbart fiskade bestånd – alltså fiske som följer ICES råd eller motsvarande – eller bestå av biprodukter från fiskindustrin. Du ska dokumentera mängden agn som använts och från vilka bestånd agnet kommer. Detta ska du redovisa i samband med kontroll i förhållande till hur mycket fisk som landats.

Ditt certifieringsorgan kontrollerar att mängden agn du använder vid fisket är rimlig.