17.4.12 Förvaring av fångsten

Du ska förvara fångsten i enheter som är markerade för att uppnå full spårbarhet. I denna markering ska det ingå KRAVs namn eller märke, art, fångstplats, tid för fångst och liknande. Positionsangivelserna ska ange fartygets position med en noggrannhet på 10 nautiska mil eller högre upplösning.

Vid kustfiske med små båtar är det tillåtet att märka enheterna vid landning.

Uppgift om fångstplats och fiskemetod ska följa fångsten även i senare led.