17.4.11 Bedövning av fisk

Du som fiskar med fartyg som är längre än 24 meter ska ha möjligheter att använda en bedövningsmetod ombord, både av fiskvälfärds- och kvalitetsskäl. Om du inte har den möjligheten ska du göra en plan för att ta i drift en sådan utrustning eller, om du anser att det inte är möjligt, förklara för ditt certifieringsorgan vad detta beror på.