17.4.10 Trasiga redskap

Du ska föra iland trasiga redskap för att reparera eller förstöra dem.