17.4.1 Förbjudna fiskemetoder

Du får inte använda följande fiskemetoder:

  • bomtrålning
  • bottentrålning

Det är dock tills vidare tillåtet att använda bottentrål vid fiske efter nordhavsräka i områden där det är väl dokumenterat att trålningen inte orsakar långsiktiga skador på ekosystemet. Regeln kommer att omprövas när alternativa fiskemetoder finns.