17.3.7 Fångstrapportering

Den totala fångsten innefattar all fisk och skaldjur som tas upp, både målarten och oönskad fångst. Du ska rapportera dina totala fångster i loggboken liksom eventuella bifångster av sjöfågel, marina däggdjur och evertebrater. Du ska i samband med kontroll ge ditt certifieringsorgan tillgång till dessa data, sammanställda på års- eller kvartalsbasis. Om du inte kan visa dessa data vid en kontroll får du en mindre avvikelse.