17.3.4 Dokumentation och rutiner

Du ska ha dokumentation som visar hur fartyget lever upp till de miljö-, fiske- och arbetarskyddslagar som gäller. Det ska också finnas rutiner som säkerställer att den som ansvarar för fartygets fiske får reda på till exempel lagändringar och eventuella fiskestopp.