17.3.3 Certifierad och icke-certifierad fångst

Du får inte bedriva fångst av samma målart inom ett MSC-certifierat fiske med både tillåtna och icke-tillåtna redskap eller metoder. Däremot får du under en och samma resa bedriva fångst av en målart inom ett MSC:certiferat fiske och en annan målart som det MSC-certifierade fisket inte omfattar.