17.1.7 Övergångsregel

På bestånd som var godkända av KRAVs Fiskekommitté den 30 juni 2018 får du bedriva KRAV-certifierat fiske med de villkor som då gällde tills godkännandet för det aktuella fisket går ut, dock som längst till utgången av 2020.