17.1.1 MSC-certifierade fisken

Om ditt fartyg finns med på MSC:s fartygsförteckning (”vessel list”) för ett MSC-certifierat fiske, eller du på annat sätt kan visa att du ingår i ett MSC-certifierat fiske, kan du ansöka om KRAV-certifiering enligt avsnitt 17.3