17 Fiske

Du som är certifierad för fiske ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna om märkning och marknadsföring i kapitel 20.

Detta kapitel innehåller:

  • 17.1 KRAV-certifierat fiske på MSC-certifierade fisken
  • 17.2 Utgår
  • 17.3 Certifiering av fartyg, dokumentation och kompetenskrav
  • 17.4 Fiskemetoder och hantering av fångsten
  • 17.5 Tekniska regler för fartyg

Samtliga regler i det här kapitlet är KRAVs egna. Vi har därför inte märkt ut dem med (K).