15.3.3 Information till kunder

Du ska se till att det alltid finns personal på plats som kan besvara kunders frågor om vilka ingredienser som är godkända livsmedel och om ingrediensernas ursprung.