15.2.8 Redovisning av inköp

Du ska utforma din ekonomiska redovisning eller sammanställa leverantörsstatistik så att de godkända livsmedlen kan särskiljas från alla andra inköp. Du får också lägga upp ett eget system för att redovisa inköpen. Innan du får tillämpa det ska ditt certifieringsorgan bedöma trovärdigheten och godkänna ditt system.