15.1.3 Serveringskök utan egen certifiering

För serveringskök som inte behöver ha en egen certifiering gäller följande:

  • Alla relevanta regler i kapitel 2 och kapitel 3 ska följas.
  • KRAVs namn och märke får användas enligt kapitel 20.
  • Personal ska vara utbildad enligt regel 15.3.2 och kunna informera kunder enligt regel 15.3.3.
  • Kopia på det gemensamma certifikatet ska finnas på plats i serveringsköket och vara väl synligt för gäster.

Serveringsköken ingår då i certifieringen av tillagningsköket, och ska kontrolleras av certifieringsorganet, men det finns inte krav på att de ska kontrolleras varje år. Certifieringsorganet avgör hur ofta varje serveringskök ska kontrolleras.