15 Restauranger och storhushåll

Du som är certifierad för restaurang och storhushåll ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna i kapitel 20. Uppmärksamma särskilt avsnitt 20.10 (Märkning och marknadsföring för restauranger och storhushåll). Reglerna i kapitel 15, Restauranger och storhushåll, kan användas för kedjecertifiering.

Detta kapitel innehåller:

  • 15.1 Allmänt
  • 15.2 Användning av råvaror och godkända livsmedel
  • 15.3 Personalens kunskaper
  • 15.4 Maträttskassar

Reglerna i avsnitt 15.1-15.4 omfattar alla former av storhushåll, restauranger, caféer samt företag som levererar maträttskassar. Även mindre produktionsenheter som exempelvis gruppboenden och förskolor omfattas. Fortsättningsvis benämns alla dessa verksamheter som restauranger i det här kapitlet.

I hela kapitel 15 och avsnitt 20.10 har vi valt att skriva godkända livsmedel med fet och kursiverad stil. Vad begreppet innebär beskrivs i regel 15.2.2.
Du kan bara certifiera själva restaurangen enligt reglerna i det här kapitlet, inte maträtter som serveras i verksamheten.

För att certifiera maträtter, liksom andra sammansatta livsmedel, ska du vara certifierad enligt kapitel 9 (Livsmedelsförädling).

Samtliga regler i detta kapitel är KRAVs egna. Vi har därför inte märkt ut dem med (K).

Observera att Livsmedelsverket arbetar med att ta fram nationella regler för ekologiskt på restauranger, men när dessa träder i kraft är i dagsläget oklart. Om KRAVs regler i något fall är mer tillåtande så gäller Livsmedelsverkets regler, när de trätt i kraft.