14.4.1 Tillgänglig dokumentation

Du ska ha dokumentation som visar att du uppfyller KRAVs regler. Du ska kunna visa dokumentationen för ditt certifieringsorgan. Certifieringsorganet har rätt att få den dokumentation de tycker att de behöver av dig för att de ska kunna bedöma om du uppfyller KRAVs regler. (K)

Du kan välja om du vill göra dokumentationen på papper eller elektroniskt.