14.3.3 Skyltning och exponering

Du ska se till att de KRAV-certifierade produkterna är lättillgängliga och väl synliga för kunden. Du ska exponera KRAV-certifierade produkter så att de inte kan förväxlas eller blandas ihop med icke KRAV-certifierade produkter. (K)

I diskar med enbart KRAV-certifierade produkter får du skylta för alla produkterna gemensamt.

I diskar med lösviktsförsäljning av både KRAV-certifierade produkter och icke KRAV-certifierade eller andra typer av ekologiska produkter, så ska varje produkt som är KRAV-certifierad vara tydligt skyltad eller märkt. Du ska ange ansvarig producent på skylten om det inte framgår på annat sätt. Skylten ska ha ett KRAV-märke. (K)

Hjälpmedel finns på KRAVs webbSkyltmaterial och dekaler går att beställa på www.krav.se/webbshop.