14.3.2 KRAV-certifikat väl synligt

Du ska se till att skylt eller certifikat är väl exponerade i anslutning till entrén så att kunden tydligt kan se att butiken är KRAV-certifierad. (K)