14.2.7 Förädling och import

Om du förädlar produkter i butiken ska du vara certifierad för reglerna i kapitel 9 (Livsmedelsförädling). Om du importerar eller för in ekologiska produkter eller ingre­dienser från utlandet för att KRAV-märka dem så ska du vara certifierad för reglerna i kapitel 16 (Import och införsel).

Innan du börjar marknadsföra produkter där du tillämpar reglerna i kapitel 9 eller kapitel 16 så ska du anmäla det till ditt certifieringsorgan, få kontroll och därefter ett nytt certifikat som även omfattar dessa regelområden.