14.2.6 Delning och enklare beredning

Du får dela och utföra enklare beredning av KRAV-certifierade produkter, till exempel bryggning av kaffe. (K)

Du får mala och stycka KRAV-certifierade produkter. (EU/K).