14.2.5 Rengöring

Du ska rengöra maskiner, redskap och ytor som använts för icke KRAV-certifierade produkter innan du börjar hantera KRAV-certifierade produkter där. Du ska ha skriftliga rutiner som visar hur du tillgodoser dessa krav. Om det passar får rutinerna läggas in i butikens egenkontrollprogram. (K)