14.2.4 Butiksförpackat

Du får packa och packa om KRAV-certifierade produkter. Hantera produkterna så att de inte blandas samman med, eller kontamineras av, produkter som inte är KRAV-certifierade. (EU/K)