14.2.1 Hantering

Du ska hantera KRAV-certifierade produkter på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för att de blandas samman med icke KRAV-certifierade produkter. Det är till exempel viktigt att ha en säker separation av konventionell och KRAV-certifierad frukt.  Du får inte heller blanda eller förväxla KRAV-certifierade produkter med EU-ekologiska produkter. (K)