14.1.4 Utbildning av personalen

Personalen ska ha goda kunskaper om ekologisk produktion och om KRAV. Du ska sträva efter att det alltid ska vara någon i personalen, under butikens öppettider, som har genomgått en utbildning om KRAV och ekologisk produktion, eller som har studerat KRAVs information för personal i butik. Ny och tillfällig personal ska informeras om vilka i personalen som har denna kunskap (se även reglerna 2.3.1 och 2.3.2). (K)

Personal som genomgått utbildning eller studerat KRAVs information för personal i butik ska kunna visa ett utbildningsintyg. Utbildningen eller informationen ska innehålla följande moment: (K)

  • Basinformation om ekologisk produktion och vad den syftar till
  • Allmän information om KRAVs regler, KRAVs målsättning och KRAVs mervärden
  • Information om rutiner för särhållning av KRAV-certifierade produkter i butiken
  • Information om märkning och marknadsföring av KRAV-certifierade livsmedel
  • Basinformation om andra miljömärkningar.

Hjälpmedel finns på KRAVs webbInformation för personal i butik hittar du på www.krav.se/webbutbildning