14 Butik

Du som är certifierad för butik ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna i kapitel 20.

Detta kapitel innehåller:

  • 14.1 Övergripande åtaganden
  • 14.2 Hantering och försäljning
  • 14.3 Märkning, skyltning och exponering
  • 14.4 Dokumentation
  • För att tydliggöra vilka regler som delvis har stöd i EU-förordningen har vi markerat dessa med (EU/K).