12.4.1 Tillåtna växtskyddsmedel

Du får bara KRAV-märka och marknadsföra växtskyddsmedel som är tillåtna enligt KRAVs regler för växtskydd (se avsnitt 4.9).

För att du ska få sälja ett bekämpningsmedel ska det vara godkänt av Kemikalieinspektionen (se förordningarna (EG) nr 1107/2009 och SFS 2014:425 om godkännande av växtskyddsmedel).