12.1.8 Meddela nya produkter till KRAV

Du ska anmäla till KRAV vilka KRAV-certifierade produkter du planerar att sälja, innan du börjar marknadsföra dem. Anmälan görs i Mitt krav på www.krav.se. Ditt certifieringsorgan verifierar att uppgifterna är korrekta när det gör kontroll.