12.1.7 Information på förpackningar

Om du säljer ett KRAV-certifierat produktionshjälpmedel så ska du skriva ut följande information på förpackningen:

  • Alla råvaror som ingår. För råvaror från lantbruket och för restprodukter från livsmedelsindustrin ska det framgå om råvarorna kommer från konventionell eller ekologisk produktion.
  • För en produkt som du vill marknadsföra som jordblandning, jordförbättrings- eller gödselmedel ska du ange mängden relevanta makro­- och mikronäringsämnen i produkten. Innehållet får anges som ett intervall.
  • För gödselmedel ska du ange den högsta tillåtna givan med hänsyn till tungmetallinnehållet. Uppgiften kan anges som årlig giva eller som total tillförsel för en period på högst fem år.

Du ska märka produkterna så att det går att fastställa tid och plats för de olika stegen i produktionen, exempelvis förädling och förpackning. Märkningen ska göras på ett sätt som gör att det går att spåra råvarorna.

För produkter som levereras i bulk ska tillverkaren tillhandahålla motsvarande information i form av ett produktblad.

För användning av KRAVs märken på produktionshjälpmedel se regel 20.1.5. Observera att endast de produktionshjälpmedel som innehåller 100 procent ekologiska råvaror får kallas ekologiska. Då får du även använda KRAVs vanliga märke på produkten.