12.1.6 Importerade och införda produktionshjälpmedel

Om du importerar eller för in produkter och råvaror som ska säljas som KRAV-certifierade produktionshjälpmedel ska du kunna visa att utvinning och tillverkning följer reglerna 12.1.1-12.4.1, samt dessutom:

  • Regel 3.3.6 om förbud mot nanomaterial
  • Avsnitt 3.5 om förpackningar

Om du låter en leverantör utanför Sverige, som inte är KRAV-certifierad, packa och KRAV-märka dina produkter ska du teckna ett avtal med leverantören. Avtalet ska ge dig kontroll över hur KRAV-märkningen används och ge dig och ditt certifieringsorgan rätt att kontrollera din leverantörs produktion vid behov.

Hjälpmedel finns på KRAVs webbDu hittar en mall för märkningsavtal på www.krav.se/hjalpmedel/import-och-inforsel-hjalpmedel/