12 Tillverkning, hantering och marknadsföring av produktionshjälpmedel

Du som är certifierad för tillverkning och marknadsföring av produktionshjälpmedel ska också följa de allmänna reglerna i kapitel 2 och 3, samt reglerna i kapitel 20. Observera särskilt regel 20.1.5 om KRAVs märke för produktionshjälpmedel.

Även du som endast hanterar eller lagrar KRAV-certifierade produktionshjälpmedel, som inte är förpackade, ska vara certifierad för Produktionshjälpmedel. Reglerna i kapitel 12 berör dock inte dig, men du ska följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20, och särskilt uppmärksamma reglerna i avsnitt 3.2 som berör hantering och lagring av KRAV-certifierade råvaror och produkter.

Detta kapitel innehåller:

  • 12.1    Allmänna regler
  • 12.2    Jordar och jordblandningar
  • 12.3    Gödsel- och jordförbättringsmedel
  • 12.4    Växtskyddsmedel

Samtliga regler i detta kapitel är KRAVs egna. Vi har därför inte märkt ut dem med (K).