11.5.1 Råvaror

Du ska använda KRAV-certifierade råvaror i foder till sällskapsdjur. Om detta inte är möjligt får du använda vissa icke KRAV-certifierade råvaror enligt §17 och §18 i Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2015:29. (EU)