11.2.4 Foderråvaror som inte är av jordbruksursprung

Du får använda icke KRAV-certifierade foderråvaror som inte är av jordbruks­ursprung, till exempel fiskmjöl, i foderstaten till grisar och fjäderfän (EU).
Sådana foderråvaror får utgöra maximalt 10 procent av det årliga foderintaget, räknat som torrsubstansinnehåll. (K)

Fiskråvara ska komma från hållbart fiske. KRAV rekommenderar att musselmjöl används. (K)

Om råvarorna är bearbetade ska de vara framställda med tillåtna produktionsprocesser (se regel 11.3.1). (EU/K)

I bilaga 1 finns ytterligare villkor för användningen av produkter från hållbart fiske.