11.2.2 Ingen blandning av KRAV-certifierat och icke KRAV-certifierat

Du får inte använda foderråvaror från både KRAV-certifierat och icke KRAV-certifierat jordbruk i samma foderblandning, om de olika råvarorna är av samma slag. Du får inte heller använda foderråvaror från både andra årets karensårsodling och icke KRAV-certifierat jordbruk i samma foderblandning, om de olika råvarorna är av samma slag. (EU)