11.2.1 KRAV-certifierade råvaror

Du ska använda KRAV-certifierade råvaror. Om detta inte är möjligt får du använda de icke KRAV-certifierade foderråvaror av animaliskt ursprung som finns med i bilaga 1. (EU)

Enligt EU-kommissionens förlängda undantag får grisar och fjäderfän årligen ges upp till 5 procent konventionellt proteinfoder av jordbruksursprung, fram till den 31 december 2018. (EU)

EU-kommissionen förväntas besluta om att förlänga det här undantaget till och med 31 december 2020. Från 1 januari 2021 gäller sedan den nya EU-förordningen för ekologisk produktion. Aktuell information finns på www.krav.se och www.sjv.se.