10.9.4 Uppstallning av djur i endjursboxar

Djuren får bara undantagsvis stallas upp i endjursboxar. Endjursboxen ska i så fall vara minst 2 m2 stor. (SL)