10.8.4 Uppstallning av djur i endjursboxar

Nötkreatur ska i första hand övernatta med sin grupp. Endjursboxar i
Uddevallasystem får användas till nötkreatur som inte hör till någon grupp, om boxarna uppfyller följande krav (K):

  • Hel nedre kant (minst 30 cm från golvytan) (K)
  • Utrymmeskrav enligt svensk lag (SL)