10.8.3 Uppstallning i gruppboxar

Vid uppstallning i gruppbox ska djuren minst få följande utrymme (SL):

Vikt (kg)  Utrymme (kvadratmeter)
mindre än 100 1
100–250 1,5
 250–400 1,9
400–600 2,3
mer än 600 2,7