10.8.2 Foder, vatten, strö och sysselsättning

Dagtid i väntan på slakt ska djuren ha fri tillgång till vatten (SL) och grovfoder (K).

Vid övernattning ska djuren ha fri tillgång till vatten och grovfoder (SL/K). De ska också ha en torr, hel och ströad liggyta eller mjuk spalt (K).