10.7.8 Avblodningskontroll

Slakteriet ska kontrollera att djuret är helt avblodat innan slaktkroppen går vidare till nästa steg i slakten. (SL)