10.7.5 Kontroll av bedövningens effekt

Slakteriet ska omgående kontrollera att bedövningen fungerar på varje enskilt djur. Bedövningen ska kontrolleras utifrån bedövningsmetod och djurslag.