10.7.2 Sammanhållning av djurgrupper vid bedövning

Slakteriet ska hålla samman etablerade grupper av får, grisar och lamm så långt det är möjligt när de ska bedövas.