10.6.2 Utformning av drivgångar

  • Drivgångar ska vara utformade så att drivningen går smidigt utan att djuren stressas. Drivningen ska till exempel underlättas på följande sätt (K):
  • Drivgångar ska inte ha tvära krökar och blindgångar.
  • Drivgångar ska ha rätt lutning.
  • Drivgångar ska ha ett bra klimat för djuren.
  • Motgående luftströmmar, bländande belysning och reflekterande ytor ska undvikas.
  • Buller, höga ljud och lukter ska minimeras.