10.6.1 Drivränna

Drivning i drivränna är inte tillåtet. (K)