10.5.2 Dokumentation om övernattning

Vid övernattning ska slakteriet dokumentera antal djur, datum, ankomsttid till slakteriet samt orsak till övernattningen. Varje månad ska en rapport tas fram som visar hur stor procentandel av de KRAV-certifierade djuren som övernattat. (K)