10.5.1 Slakt på ankomstdagen

KRAVs målsättning är att inga djur ska behöva övernatta på slakteriet, men i dagsläget är detta inte helt genomförbart för nötkreatur, får och getter av logistik- eller djurvälfärdsskäl. Därför gäller följande för de KRAV-certifierade djuren (K):

 • Minst 80 procent av nötkreaturen ska slaktas samma dag de kommer till slakteriet, beräknat per månad.
 • Nötkreatur från ranchdriftsystem och lakterande kor får inte övernatta.
 • Minst 80 procent av fåren och getterna ska slaktas samma dag de kommer till slakteriet, beräknat per månad.
 • Lakterande tackor och getter får inte övernatta.
 • Grisar får inte övernatta.
 • Fjäderfä får inte övernatta.

I följande fall medges undantag från ovanstående punkter (K):

 • Slakterier som var certifierade före den 31 december 2013 och som i dagsläget inte klarar att övernatta maximalt 20 procent nötkreatur, får och getter, får under vissa månader ha en högre andel övernattning än 20 procent av dessa djurslag, dock som längst till den 31 december 2020. Detta förutsätter att slakteriet successivt minskar andelen övernattande KRAV-certifierade djur. Förbudet mot övernattning för lakterande djur och nötkreatur från ranchdrift kvarstår.
 • Slakterier får övernatta djur som levereras av djurägaren, oavsett procentandel, under förutsättning att:
 • djuren levereras så sent som möjligt kvällen före slakt
 •  djuren är en etablerad grupp
 • djurägaren ansvarar för uppstallning och att djuren har riklig tillgång till foder, vatten och strö.

Ett exempel på djurvälfärdsskäl (se ovan) kan vara att andra djur är mindre lämpade för att klara en övernattning och behöver gå före i slaktkön.