10.3.4 Dokumentation om KRAV-certifierat ursprung

När djuren kommer till slakteriet ska det följa med dokumentation som visar att de är KRAV-certifierade. Om dokumentation saknas eller är ofullständig får slakteriet inte ta emot djuren som KRAV-certifierade. (K)