10.3.1 Märkning av djur och transportlådor

Alla nötkreatur, får och getter samt grisar som anländer till slakteriet ska vara märkta. Fjäderfä ska levereras i märkta lådor. (SL/K)